первоисточник

 

 

Садржај

О албанским народним баладама … 7

Албанске народне баладе … 45

1. Пала магла на Бојану … 47

2. Сестра и седморо браће … 50

3. Три брата … 56

4. Ага Хасан-ага … 58

5. Потур девојка … 61

6. Боловао Хасан-ага … 68

7. Бој сватова … 73

8. Селман Лика … 78

9. Братоубиство ради жене … 81

10. Хусен и Хасан … 84

11. Два сирочета … 90

12. Имер ага … 96

13. Ропство младога Бајрама … 103

14. Сиротан Љута … 107

15. Бон Претика … 114

16. Бију се, кољу две горе … 116

17. Јусуф-ага и Малеш … 119

18. Далеко мому хвалише … 125

19. Песма о чобанки … 127

20. Мрикаљема, друго наша … 132

21. На брдима скадарскијем … 135

22. Нагоди се момак и девојка … 137

23. Две сестре без брата … 139

Белешке … 141

Преглед сижејно-тематски сродних на-родних песама јужнословенских народа … 147