первоисточник

 

 

Mitologjia ndër shqiptarë

Dy fjalë lexuesit të nderuar – 7

KREU I PARË VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

1. Areali kulturore mitologjia – 11

2. Fillimet e besimit – 18

3. Riti e magjia – 21

4. Miti e religjioni. Teoritë – 27

KREU I DYTË HISTORI E MITOLOGJISË SHQIPTARE

1- Gjurmë të hershme – 35

2- Kërkimet në shek.XIX-XX – 40

3- Synime e probleme – 45

KREU I TRETË KULTE TË NATYRËS

1- Njeriu e natyra – 48

2- Mrize e burime – 53

3- Vendpushime të rrugëve – 56

4- Pyje e drynj të veçantë – 57

5- Burime. Përrenj. Liqene – 61

6- Kulti i disa gjallesave të natyrës – 62

  • a- Dhiae e gër – 62
  • b- Kaprolli – 64
  • c- Shainonia – 65
  • e- Ujku – 66
  • f- Bukla – 67
  • g- Bushi i kënetës – 67

7- Dielli.Hëna.Yjet – 68

8- Rrufeja – 82

KREU I KATËRT KULTII GURIT DHE I SHPELLAVE

1- Cilësi shenjtërie – 84

2- Guri dhurim, guri mitik – 87

3- Kulti në rite magjike – 91

4- Guri në funksionejuridike – 94

5- Beja me gur – 96

6- Guri i rrufesë – 100

7- Megalitët: menhirë – 102

8- Shpella kulti – 106

KREU I PESTË QENIE MITIKE. DEMONË

1- Zana. Bariu i shenjtë – 111

2- Dragoi e Kuçedra – 121

3- Figura mitike – 132

4- Heronjt mitikë të kulturës – 137

5- Toponime mitike – 140

KREU I GJASHTË GJARPRI NË MITOLOGJI

1- Probleme e synime – 145

2- Emërtime e kuptime – 147

3- Zotërues i tokës e i nëntokës – 149

4- Mbrojtës shtëpisë e i familjes – 152

5- Fatsjellës e me cilësi shëruese – 156

6- Paraqitja në zbukurimoren popullore – 157

7- Emri i tij në toponime e antroponime – 162

8- Gjarpri në prozën e në poezinë popullore – 163

9- Përqasje me llirët – 166

10- Veçori të përgjithshme – 168

KREU I SHTATË KULTE TË JETËS FAMILJARE

1- Veçori të objektit – 171

2- Nëna e vatrës – 176

3- Ora e shtëpisë, e njeriut – 181

4- Simbolet e Amësisë – 186

5- Shtriga – 193

6- Të trashguarit e emrave vetjakë – 194

7- Emrat vetjakë shqiptarë – 201

8- Kujtimi i të parëve, paraardhës – 205

9- Fjalë mbyllëse – 214

KREU I TETË VDEKJA NË RITE E BESIME

1- Të vdekurit dhe të gjallët – 216

2- Gjama e burrave – 218

3- Vajetegrave – 222

4- Simbolika e gjamës dhe vajeve – 224

5- Shpirti i të vdekurit – 227

6- Shërbimi në atë jetë – 228

7- Respekt, hyjnizim e frikë nga i vdekuri – 231

8- Kulti i varreve – 234

9- Njëjtësi e ndërthurje ritesh – 241

KREU I NËNTË KULTE TË BUJQËSISË E TË BLEGTORISË

1- Prodhimi arkaik në rite e besime – , – 244

2- Kryeviti e festat e vitit – 249

3- Dukuri qiellore dhe prodhimi – 264

4- Kafshë e mjete të punimit të tokës – 267

  • a. Kau – 267
  • b. Përmenda – 269
  • c. Plori – 270

5- Vёshtrim krahsuese – 271

KREU I DHJETE RITE KALENDARIKE

1- Zjarret rituale në pjellori – 276

2- Buzmi – 282

3- Bimësia – 288

4- Bimët bujqësore, produktet e tyre – 292

5- Përshëndetësi këmbëmbarë – 302

6- Ujrat për bujqësi e blegtori – 307

7- Dordoleci – 310

KREU I NJËMBËDHJETË KULTE NË MJESHTËRI E ZEJË

1- Rite në veprimtaritë e njeriut – 313

2- Kulti i mjteve e veglave, mjeteve të jetesës – 320

3- Rite e besime në prove trualli – 329

4- Flijime në themel e shtëpia e re – 340

5- Sakrifica njerëzore në ndërtime – 347

KREU I DYMBËDHJETË KULTI I NUMRAVE

1- Histori e numrave – 358

2- Numra kultë në lashtësi – 362

3- Në arealin ballkanik, Lashtësi – Mesjetë – 365

4- Treshi – 371

5- Shtata – 377

6- Nënta – 379

7- Dymbëdhjeta – 382

8- Dyzeta – 388

9- Sqarime mbyllëse – 390

Mbyllje – 392

Shkurtesa anglisht – 400

Bibliografi – 418

Shkurtime emërtimesh – 437

Treguesi tematik – 439

Treguesi gjeografik – 445

Treguesi ipersonave – 449