первоисточник

 

Lënda

Pralla

1) Peshkatari dhe e bukura e dheut faqe … 3

2) Pralla e të shtatë vëllezërve … 4

3) Tre vëllezërit me të bukurën e dheut … 7

4) Çangallozi … 13

5) Musa i vogë! e Divi … 18

6) Bilmeni … 22

7) Gërzheta … 25

8) Feniçka … 28

9) E bukura e dheut dhe shtriga … 30

10) Nusja dhe syqerëza … 37

11) E blikura e dheut … 38

12) Shamakadiu … 66

13) Vrasja e dregjit … 72

14) Shtatë pllamë mjekër e tri pllemë shtat … 82

15) Dielli e hana në pasi … 86

16) Bija e hanës e dillit … 87

17) Pela Qyhelane … 91

18) Maii i Gastares … 94

19) Maro përhitlira … 100

20) Letër për në airet … 112

21) E bija e regjit e i biri i bulkut … 122

22) Bramadonia … 128

23) Xhymert Ahmeti … 129

24) Kush po i a ruen vorrin babës … 133

25) Ura e dhelprës në Dbrë … 137

26) Plaka me nëntë djelm … 137

27) Hajduti dhe tri çupat e plakut … 138

28) Vajza e meçme e plakut … 146

29) Ma i vogli vlla ma i dhimbshmi vlla … 149

30) Nemo Nemuçko … 152

81) E mori vëllai dhe shkoi … 155

32) Qoset dhe buiku … 157

33) Cmiri ndër dy motra … 163

34) Tri dredha shpinës … 166

35) Vër Kopan … 169

36) Kacamii … 172

37) Gjysma gjeli … 175

38) Kush pur,on han … 177

39) Gomari, qeni, macja e gjeli …

40) Zogla e dhelpna … 182

41) Tre qet e ujku … 184

42) Mini, bubreca e maçori … 185

43) Pulka dhe gjelka … 187

44) Daci dhe mit … 188

45) Mushka me zog … 189

46) Tre fiq në qerre … 191

47) Njëqind ujq … 191

48) Prralla e rrenave … 193

49) Lopa e Nastradinit e marrimi i botës … 194

50) Kubetlliu … 197

— Du fialë … 198

— Shënime e bibliografi … 200

Fjalorth … 204

Shënim : Në fjalor janë edhe fjalet rre origjinë greke, ose greqishte të prrallës «E bukura e dheut»